เกษตรสวนทางเพิ่มรายได้
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
065-640-5915