พบกับกิจกรรมอบรมวิชาชีพมากมายใน

“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร : เรียนรู้ – ทำกิน – สร้างอาชีพ”
ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

1-10 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

อบรม ฟรี!! จ่ายเฉพาะค่าวัสดุ

“งานนี้ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า”

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.064-1020792

http://m.me/imm.kaset.market/

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน
https://www.facebook.com/naetckukps/?ref=br_rs