ฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 ฟรี!!

เปิดรับสมัครแล้ว ตามคำเรียกร้อง! กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2562

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี!…..

รับสมัครจำนวนจำกัด! อบรมฟรีทุกรายการ! สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561!

(อบรมตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ธันวาคม 2561)
– สนใจสมัครส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี-243890958994613/